TẦM NHÌN

Con Đường Doanh KB gieo hạt giúp 100.000 người thành công vào năm 2023 !

SỨ MỆNH

CON ĐƯỜNG KINH DOANH KB LÀ CON ĐƯỜNG VƯƠN TỚI ƯỚC MƠ !

"Tất cả mọi người đều có quyền Ước Mơ, đạt được Ước Mơ, Tự do thời gian, Tự do tài chính, Tự chủ doanh nghiệp. Con Đường Doanh KB là con đường vươn tới ước mơ" - Thầy Minh KB

SỨ MỆNH GIEO HẠT 100.000 NGÀN NGƯỜI THÀNH CÔNG !

Thầy Minh KB đã thắp lên ngọn đuốc sứ mệnh cao cả Gieo hạt giúp 100.000 người thành công. Tất cả chiến binh KB hãy chung tay, chung sức, chung lòng mang ngọn lửa sứ mệnh KB gieo hạt Con Đường Kinh Doanh KB giúp mọi người xung quanh và muôn nơi thành công, vươn tới ước mơ.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

HẠNH

Mang đến hạnh phúc cho khách hàng, đồng đội, mọi người xung quanh và bản thân

TÂM

Trái tim và Lẽ phải

TRÍ

Dám nghĩ dám làm, nói được làm được, sáng tạo là đòn bẩy thành công tuyệt đỉnh

TÍN

Chữ tín làm vũ khí cạnh tranh sắc nhọn, giữ chữ tín như giữ mạng

TỰ

Tự do thời gian - Tự do tài chính - Tự chủ doanh nghiệp !

TEAM

Teamwork - Tất cả đại lý KBSKIN luôn có niềm tin mãnh liệt vào bản thân mình, vào hệ thống, vào công ty và đội nhóm của mình. Chúng tôi luôn đề cao Tinh thần làm việc cùng nhau, Mọi người động viên, khuyến khích, hỗ trợ lẫn nhau và chia sẻ chung mục tiêu để đạt kết quả tốt nhất !

QUANG

Quang là ánh sáng, chiếu sáng. HẠNH TÂM TRÍ TÍN TỐC TINH QUANG là giá trị cốt lõi trong mỗi con người KBSKIN. Giá trị này thực đẹp và lớn lao khi nó lan tỏa Giá trị tới mọi khách hàng ở muôn nơi.
[ess_post share_type="text"]